Prawo Ekologiczne

Prawo Ekologiczne

Prawo Ekologiczne

Prawo Ekologiczne

Kim jesteśmy?

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Ekologicznego dr Bartosz Draniewicz świadczy usługi od 2003 roku. Szczególne doświadczenie kancelarii obejmuje następujące zakresy:

 • szeroko rozumiane prawo ekologiczne, w tym:
  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
  • ustawę z dnia 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
  • kary pieniężne w ochronie środowiska,
 • prawo wekslowe,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo cywilne,
 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania gospodarcze i podatkowe,
 • więcej w zakładce Specjalizacja.

BLOG