Zespół

Założycielem Kancelarii jest Bartosz Draniewicz, radca prawny, doktor nauk prawnych.

BARTOSZ DRANIEWICZ

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył aplikację sądową i radcowską, zdał egzamin sędziowski oraz radcowski w roku 2003. Odbył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z zakresu prawa ochrony środowiska, gdzie obronił rozprawę doktorską. Był patronem 8 aplikantów radcowskich.


Kancelaria współpracuje z wybitnymi specjalistami praktykami adwokatami, radcami prawnymi, w tym osobami posiadających tytuł naukowy Profesora.